posicionar-lugo-web

SEO (Search Engine Optimization)

O posicionamento en buscadores ou optimización de motores de procura é o proceso de mellorar a visibilidade dun sitio web nos resultados orgánicos dos diferentes buscadores. Tamén é frecuente nomealo polo seu título inglés, SEO (Search Engine Optimization).

O obxectivo é conseguir as posicións máis altas posibles nos resultados de procura orgánica (natural) para unha ou varias palabras craves concretas.

Para iso optimízase a estrutura dunha web e o contido da mesma, así como a utilización de diversas técnicas de linkbuilding, linkbaiting ou contidos virales, aumentando a presenza da web nas procuras.

A optimización realízase en dous sentidos:

  • Interna / On-page SEO
  • Externa / Off-page SEO

O traballo de SEO das empresas españolas desenvólvese fundamentalmente en torno ao buscador Google, debido a que só este buscador ocupa o 90 %-95 % do volume total de procuras a nivel nacional.

En google aparecen resultados orgánicos e resultados de pago, que recibe o nome de SEM (Search Engine Márketing), require do pago de certos servizos especiais, como Adwords ou Microsoft Ad Center, e coñéceselle como Márketing en motores de procura.

O SEO pódese diferenciar en se seguimos ou non as recomendacións do motor de procura: Black Hat SEO ou White Hat SEO

  • Black Hat SEO: É o intento de mellorar o posicionamento en buscadores dunha páxina web mediante técnicas que buscadores como Google non aceptan. Cloaking, Spinning, SPAM en foros e comentarios de blogues, ou o Keyword Stuffing. Estas técnicas poden xerar aumento de tráfico a curto prazo pero non a longo e corremos o risco de ser penalizados, ademais non crean unha boa imaxe do produto ou marca linkados.
  • White Hat SEO: É o traballo correcto de SEO, utilizando todas as ferramentas e técnicas para iso. Basicamente todas as técnicas van orientadas a ofrecer contidos de valor e a optimizalos.

O SEO traballa en facilitar aos motores de procura a localización de contidos de interese por parte dos usuarios.

O SEO é a mellor maneira de que os teus usuarios atópenche a través de procuras nas que a túa páxina web é relevante, estes usuarios buscan o que o teu lles ofreces e a mellor maneira de chegar a eles é mediante un motor de procura.

O funcionamento dun motor de procura pódese resumir en dous pasos: rastrexo e indexación.

Rastrexo

Os motores de procura utilizan «bots», que percorren os nosos sitios web rastrexando o contido, fano a través das ligazóns da nosa páxina e dos sitemaps, os bots sentense atraídos polos cambios e os contidos novos, a frecuencia de rastrexo dunha web depende da frecuencia coa que se actualiza o contido, a menor tempo maior frecuencia de rastrexo.

Son os propios bots os que deciden que páxinas visitar, con que frecuencia e canto tempo van rastrexar esa web, por iso é importante ter un tempo de carga óptimo e un contido actualizado.

Indexación

Os bots recompilan a información e ordénana segundo o seu contido, a súa autoridade e a súa relevancia; deste xeito cando fagamos un consulta ao motor de procura resultaralle moito máis fácil mostrarnos os resultados que están máis relacionados coa nosa consulta.

Actualmente, os motores de procura son máis sofisticados, e basean os seus índices en centos de aspectos diferentes como a data de publicación, se conteñen imaxes, vídeos ou animacións, microformatos, etc. Agora dan máis prioridade á calidade do contido.

Para que unha páxina apareza ben situada unha vez indexada polo buscador dependerá do algoritmo: os algoritmos son procesos informáticos que deciden que páxinas aparecen antes ou despois nos resultados de procura.